Lamentem que Moncofa només contracte dos persones amb Avalem Joves

Raül Borràs. «En altres municipis, amb un població molt inferior, el número de jóvens que es beneficien d’aquest pla és molt superior»

Des de Compromís per Moncofa valoren de forma «negativa» l’actuació de l’equip de govern del PP perquè «només s’han contractat dos jóvens i hagueren pogut ser-ne molts més».

Aquestes dos persones tindran un contracte d’un any gràcies als 33.940,80 euros que el SERVEF ha subvencionat per a millorar l’ocupabilitat de jóvens, tant amb una formació superior, com la d’aquells que disposen d’uns estudis bàsics o nuls.

Raül Borràs ha indicat que «estem satisfets que la Conselleria d’Economia aposte per fomentar l’ocupació amb la col·laboració dels municipis, com ha fet a Moncofa amb els diversos programes T’Avalem. L’edil ha afirmat que «gràcies als programes T’Avalem, molts veïns de Moncofa han aconseguit faena i, a més, també formació»

Ara bé, des de la coalició lamenten que l’equip de govern del PP de Moncofa «no ha aprofitat l’oportunitat de contractar durant un any a molta gent jove del nostre poble per a treballar a l’ajuntament. Els grans perjudicats són els jóvens sense faena».

Segons Borràs aquestes subvencions per donar treball als jóvens als ajuntaments de la Comunitat Valenciana no depenen ni de la quantitat de població, ni de l’índex d’atur que tinga cada municipi, sinó de les necessitats que manifeste cada ajuntament a l’hora de fer la petició al SERVEF.

El regidor de Compromís ha critica «la falta de visió» de l’equip de govern ja que s’hagueren «pogut reforçar diverses àrees de l’administració local, com serveis socials, turisme, participació ciutadana, medi ambient». Per a Borràs, «amb més personal l’Ajuntament haguera funcionat d’una forma més àgil i el veïnat també haguera eixit guanyant».

Des de Compromís recorden que «municipis amb igual o menor població que la nostra han aconseguit que molts més joves es beneficien dels llocs de treball, com per exemple La Llosa amb 8, Betxí amb 12, Morella amb 18, Xèrica amb 9, Sant Mateu amb 10 o Eslida amb 5 jóvens.

I és que dels dotze milions i mig d’euros que han arribat a la província de Castelló gràcies al programa “AVALEM JOVES +” Moncofa només s’ha beneficiat de 33.940 euros i , «cosa que no hauria de tornar a ocórrer, que dels 700 llocs de treball solament 2 han sigut per a Moncofa»


Compromís lamenta que Moncofa solo contrate dos personas con Avalem Joves

Raül Borràs. «En otros municipios, con un población muy inferior, el número de jóvenes que se benefician de este plan es muy superior».

Desde Compromis per Moncofa valoran de forma «negativa» la actuación del equipo de gobierno del PP porque «sólo se han contratado dos jóvenes y hubieran podido ser muchos más».

Estas dos personas tendrán un contrato de un año gracias a los 33.940,80 euros que el Servef ha subvencionado para mejorar la empleabilidad de jóvenes, tanto con una formación superior, como la de aquellos que disponen de unos estudios básicos o nulos.

Raül Borràs ha indicado que «estamos satisfechos que la Conselleria de Economía apueste por fomentar el empleo con la colaboración de los municipios, como ha hecho en Moncofa con los diversos programas T’Avalem. El edil ha afirmado que «gracias a los programas T’Avalem, muchos vecinos de Moncofa han conseguido trabajo y, además, también formación».

Ahora bien, desde la coalición lamentan que el equipo de gobierno del PP de Moncofa «no ha aprovechado la oportunidad de contratar durante un año a mucha gente joven de nuestro pueblo para trabajar en el ayuntamiento. Los grandes perjudicados son los jóvenes sin trabajo ».

Según Borràs estas subvenciones para dar trabajo a los jóvenes a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana no dependen ni de la cantidad de población, ni del índice de paro que tenga cada municipio, sino de las necesidades que manifieste cada ayuntamiento a la hora de hacer la petición al SERVEF.

El concejal de Compromís critica «la falta de visión» del equipo de gobierno ya que se hubieran «podido reforzar diversas áreas de la administración local, como servicios sociales, turismo, participación ciudadana, medio ambiente». Para Borràs, «con más personal el Ayuntamiento hubiera funcionado de una forma más ágil y el vecindario también hubiera salido ganando».

Desde Compromís recuerdan que «municipios con igual o menor población que nuestra han conseguido que muchos más jóvenes se benefician de los puestos de trabajo, como por ejemplo Llosa con 8, Betxí con 12, Morella con 18, Jérica con 9, Sant Mateu con 10 o Eslida con 5 jóvenes.

Y es que de los doce millones y medio de euros que han llegado a la provincia de Castellón gracias al programa “Avalem Joves +” Moncofa sólo ha beneficiado de 33.940 euros y, «algo que no debería volver a ocurrir, que los 700 puestos de trabajo sólo 2 han sido para Moncofa».

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *